İş ve görev değişiklikleriyle ilgili olarak iş yasasındaki ana kural; işverenin çalışma koşullarıyla ilgili olarak işyerinde değişiklik ve düzenlemeleri yapabileceği yönündedir. Ancak bunun bir sınırı vardır. Yine dayanağını iş yasasından alan bu sınır; işçinin çalışma koşullarında yapılan değişlikliğin esaslı değişiklik olması halinde işçiye itiraz hakkı vermesidir. Örneğin mesai saatleri 08.30-17.30 iken, çalışma saatinin uzaması ve bu uzamaya rağmen ücretin değişmemesi karşısında işçi için bu değişiklik esaslı değişikliktir. Bu sebeple bu değişikliğe tüm çalışanların itiraz etmesi ve zaten kazanılmış olan hakkın korunması önemlidir. Çalışma saatlerinin uzaması, ücretin düşürülmesi, fazla çalışmaların verilmeyecek olması, görev ve ünvanın niteliksizleşmesi, düşürülmesi gibi durumlar çalışma koşullarını olumsuzlaştırdığı için esaslı değişikliktir ve işçiden yazılı onay alınmadan uygulanamaz.